โครงการวิจัยเบรฟ กำลังมองหาผู้ป่วยโรคลมชักที่อาจสนใจเข้าร่วมในโครงการ