การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของกระชายดำในการรักษาผู้ป่วยโรคเวียนศรีษะเรื้อรัง